Opłaty za świąteczne ozdoby w pasie drogowym

W Dzienniku Gazeta Prawna nr 250 (4397) z dnia 28 grudnia 2016 r. ukazał się artykuł pn. „Odpłatna reklama świąt – Kosztowna magia świąt nad drogą krajową”, a w nim aplikant radcowski Jędrzej Miklas komentuje zasadność pobierania opłat za zamieszczenie ozdób świątecznych w pasie drogowym.

Nasz ekspert wyjaśnia m.in. czy stroiki świąteczne można uznać za reklamę czy też za urządzenia niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W zależności od właściwej kwalifikacji zamieszczenie ozdoby świątecznej w pasie drogowym (np. nad drogą krajową) wymagać będzie uzyskania przez władze gminy zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz uiszczenia – na rzecz GDDKiA – stosownej opłaty.

Zapraszamy do lektury :-)!

20161228_gp-stroiki-swiateczne1

 

20161228_gp-stroiki-swiateczne2

dziennik-gazeta-prawna-1