Biznes a Konsumenci

Przedsiębiorcy, którzy oferują swoje produkty lub usługi na rynku konsumenckim (B2C), podlegają szeregu regulacjom prawnym, mającym na celu zapewnienie konsumentom odpowiedniej ochrony. Regulacje te wynikają z różnych aktów prawnych, z których znaczna część stanowi implementację dyrektyw unijnych. Niektóre z przepisów konsumenckich mają szeroki, międzybranżowy zakres zastosowania, podczas gdy inne obowiązują wyłącznie w określonych sektorach (np. w zakresie udzielania kredytów i pożyczek czy turystyki).

Znajomość przepisów konsumenckich jest niezwykle istotna, zwłaszcza dla podmiotów z sektora finansowego, ubezpieczeniowego, turystycznego, telekomunikacyjnego i e-commerce. Pozwala ona tak projektować produkty, usługi i procesy, aby zapewnić zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa, przy jednoczesnej realizacji zakładanych celów biznesowych.

Kancelaria GFP Legal zapewnia wsparcie prawne w zakresie regulacji konsumenckich. Prowadzimy audyty pod kątem zgodności działalności naszych klientów z wymogami prawnymi. Pomagamy w odpowiednim zaprojektowaniu produktów lub usług oraz w tworzeniu niezbędnej dokumentacji, w tym w szczególności regulaminów, wzorców umownych, itp. Doradzamy, jak w najbardziej optymalny sposób zapewnić realizację obowiązku informacyjnego oraz ułożyć procesy reklamacyjne. Zapewniamy również reprezentację przed właściwymi organami, w tym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznikiem Finansowym, a także przed sądami.

Możesz na nas liczyć

  • Doradzaliśmy Travelplanet.pl S.A. w zakresie projektowania procesu sprzedaży usług turystycznych.
  • Wspieraliśmy instytucję pożyczkową Lime-Kredyt Sp. z o.o. w postępowaniach reklamacyjnych i reprezentowaliśmy spółkę przed Rzecznikiem Finansowym.
  • Doradzaliśmy w zakresie wdrożenia systemu Setpin (by Smart Porter) – rozwiązania umożliwiającego zautomatyzowanie obsługi lokali przeznaczonych na najem krótko i długoterminowy.