W praktyce realizacji inwestycji budowlanych dosyć często dochodzi do sporów pomiędzy zamawiającym i wykonawcą na tle odstąpienia od umowy o roboty budowlane. Zdecydowana większość tych sporów dotyczy tego, czy w danym przypadku odstąpienie było skuteczne czy też nie. Istnieje jednak inne, ciekawe zagadnienie, będące nieraz zarzewiem konfliktów. Chodzi mianowicie o sytuacje, kiedy strony są zasadniczo zgodne co do tego, że do odstąpienia rzeczywiście doszło, lecz nie...