Ochrona danych osobowych

Kancelaria GFP Legal świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz przedsiębiorców i instytucji publicznych. Prowadzimy audyty mające na celu identyfikację zagrożeń związanych z ochroną danych osobowych, a następnie wspieramy klientów w opracowywaniu i wdrażaniu instrumentów mających na celu ich eliminację bądź maksymalne ograniczenie.

Pomagamy klientom w wyborze modelu ochrony danych osobowych, w tym w szczególności w podjęciu decyzji, czy powoływać administratora bezpieczeństwa informacji. Nasi radcowie prawni doradzają w zakresie przygotowywania i wdrażania niezbędnej dokumentacji, obejmującej m.in. politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym oraz w zakresie rejestracji zbiorów danych lub administratora bezpieczeństwa informacji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Doradzamy w konstruowaniu umów związanych, choćby pośrednio, z udostępnianiem danych osobowych podmiotom trzecim. Podpowiadamy, w jaki sposób i na jakich zasadach można pozyskiwać i przetwarzać dane oraz jak należy je zabezpieczać. Pomagamy również klientom należycie realizować ich obowiązki wobec osób, których dane przetwarzają, oraz odpowiednio reagować na skargi i wnioski takich osób.

Zapewniamy zastępstwo prawne w postępowaniach przed GIODO w zakresie obowiązków rejestracyjnych, jak i w ramach prowadzonych przez ten organ kontroli.

Możesz na nas liczyć

  • Prowadzimy audyty w zakresie ochrony danych osobowych w celu identyfikacji istniejących zagrożeń.
  • Pomagamy w opracowaniu i wdrożeniu dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych oraz w wypełnieniu obowiązków rejestracyjnych wobec GIODO.
  • Zapewniamy bieżące wsparcie w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w związku z udostępnianiem tych danych podmiotom trzecim i postępowaniami kontrolnymi prowadzonymi przez GIODO.